Cena kurzu pro získání řidičského průkazu pro sk. B

STANDARD
21 300 Kč
délka kurzu 8 - 10 týdnů
 • 11 hodin teoretický výcvik (učebna)
 • 28 hodin praktický výcvik (jízda)
 • Učebnice v ceně.
EXPRES
26 300 Kč
délka kurzu 4 - 6 týdnů
 • 11 hodin teoretický výcvik (učebna)
 • 28 hodin praktický výcvik (jízda)
 • Učebnice v ceně.
Doplňková jízda
600 Kč
45 minut / jízda
 • Počet doplňkových jízd dle potřeby.

Důležité informace k ŘP sk. B

 • motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče + přípojné vozidlo s max. povolenou hmotností nepřevyšující 750 kg
 • jízdní souprava, jejíž max. přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
 • mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
 • motocykly skupiny A1 s automatickou převodovkou na území ČR
 • Skútry s automatickou převodovkou do objemu 125 ccm a maximálním výkonem do 11 kw.
 • traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg.
 • 28 hodin – výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny – výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny – praktický výcvik zdravotnické přípravy
 
Upozornění:
Praktický výcvik nesmí přesáhnout 2 hodiny denně. 
 • 5 hodin – výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina – výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny – výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina – výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina – opakování a přezkoušení
Každá vyučovací hodina v autoškole trvá 45 minut. Výuka teorie probíhá v učebně autoškoly po společné domluvě s uchazeči o ŘP každý týden v rozsahu minimálně 1 x 90 minut. Vše dle časových požadavků jednotlivých uchazečů tak, aby bylo co nejméně zasahováno do pracovních a studijních povinností každého jednotlivce. K plánování praktických jízd dochází vždy v učebně za účasti všech uchazečů o ŘP a to na nejméně 14 dnů dopředu.
 • Termín zkoušky se naplánuje v přímé souvislosti s ukončením kurzu a tak, aby nebyla mezi poslední jízdou a jízdou v závěrečné zkoušce zbytečná prodleva
 • Závěrečná zkouška se koná na MěÚ v Turnově – ODBOR DOPRAVY
 • Zkoušku provádí zkušební komisař z MěÚ Turnov
 • Zkouška se skládá ze 2 částí:
   • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
   • zkouška z praktické jízdy
 • Zkoušku z praktické jízdy vykonat pouze ten žadatel, který PROSPĚL ze zkoušky z Pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (TEST).

Opakovaná zkouška
Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu

Platba za zkoušku na MěÚ
Uvedeno v ceníku

Přijetí žáka do autoškoly

Postup přijetí žáka k výcviku do autoškoly je jednotný a sestává se z následujících kroků:

 • ověření splnění zákonných podmínek pro přijetí do autoškoly
 • potvrzení zdravotní způsobilosti
 • vyplnění formuláře „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“

 

Podmínky k přijetí do autoškoly

Před návštěvou autoškoly byste si měli ověřit, že splňujete zákonné podmínky pro přijetí k výuce a výcviku v autoškole, které jsou definovány zejména v § 13 zákona č. 247/2000 Sb., především:

 •  dosahujete věkové hranice pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, nebo ji dosáhnete nejpozději do 18 měsíců
 • jste zdravotně způsobilí
 • nejste vybodovaní nebo v zákazu řízení       

 

Potvrzení zdravotní způsobilosti

 Zdravotní způsobilost k získání požadované skupiny řidičského oprávnění potvrdí výhradně Váš praktický lékař. Po vyšetření Vám vystaví „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“, který následně předložíte v autoškole společně s přihláškou. Většina lékařů používá svůj tiskopis, ale pro jistotu si můžete formulář stáhnout a vytisknout předem.

 

Vyplnění formuláře „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“

Při přijetí do autoškoly musíte odevzdat vyplněný formulář „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“.Formulář získáte buď přímo v autoškole nebo si ho můžetestáhnout a vyplnit předem.

Pokud Vám ještě nebylo 18 let, musíte požádat o podpis přihlášky i rodiče (zákonného zástupce).

Jak se přihlásit

Přihlásit se smí pouze žadatel, který:

 • Nemá vysloven zákaz řízení
 • Dovršil 17 let nebo dovrší 17 let před složením závěrečné zkoušky
 • Má trvalý pobyt na území ČR nebo pobyt na území ČR min 185 dní pro cizince
 • Doloží všechny potřebné dokumenty:

Nevíte si rady? Něco nám chcete sdělit? Kontaktujte nás na telefonním čísle 737 450 264 , Můžete využít i email, který odešlete prosím na info@autoskola-turnov.cz