O řidičský průkaz je možné přijít z několika důvodů:

 • ztráta řidičského průkazu v důsledku dosažení 12 bodů
 • ztráta řidičského průkazu po sankci nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)
 • ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů

Ceník pro vrácení řidičského oprávnění

Vrácení ŘP - vybodovaný řidič
5 000 Kč
Termín zahájení po individuální domluvě
 • Po uplynutí min. 12 měsíců
 • Absolvování lékařského prohlídky a dopr. psychol. vyšetření
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti - praktická jízda a závěrečný test

Přezkoušení z odborné způsobilosti

V autoškole je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Jedná se o prakticky podobnou
zkoušku jako při závěrečných zkouškách v autoškole, tedy:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
 • praktická jízda

Pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat novou výuku nebo výcvik v autoškole.

Vrácení řidičského průkazu po dosažení 12 bodů
Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:

 1. od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
 2. vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 3. vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření

Zkoušku v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než o měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče a žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti

 

Vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení motorových vozidel
Pro vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole a je možné absolvovat až po ukončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní
způsobilosti a žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti

 

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů
Také pro vrácení řidičského průkazu odňatého ze zdravotních důvodů je nutné absolvovat zkoušku v autoškole a získat posudek o zdravotní způsobilosti. Zkoušku je možné absolvovat nejdříve po 3 letech od odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti

Nevíte si rady? Něco nám chcete sdělit? Kontaktujte nás na telefonním čísle 737 450 264 , Můžete využít i email, který odešlete prosím na info@autoskola-turnov.cz