Provozovatel:

  • Michael Prudič – nar. 1980
  • Absolvent SUPŠ Turnov – maturita 1999
  • Od roku 1999 – 2002 – Civilní služba a následné zaměstnání – sanitář (Panochova nemocnice Turnov)
  • Od roku 2002 – 2003 – Řidič sanitního vozidla DRNR (Panochova nemocnice Turnov)
  • Od roku 2004 – dosud – Řidič vozidla záchranné služby (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje)
  • Od roku 2006 – dosud – Instruktor autoškoly

Historie autoškoly:

Autoškola byla založena mým tátou Michaelem Prudičem v roce 1995. Výcviku nových řidičů se věnoval od roku 1975 jako učitel autoškoly Svazarmu. Po roce 1989 působil ještě v několika privátních autoškolách až do roku 1995, kdy zakládá svojí vlastní autoškolu, kterou provozoval až do roku 2016, kdy se jeho učitelská kariéra i životní pouť uzavřela. Jeho výcvikem prošlo za více jak 40 let praxe mnoho tisíc spokojených uchazečů o řidičské oprávnění a i několik budoucích instruktorů autoškol.

Současnost:

Specializací autoškoly je v současnosti pouze výuka a výcvik zájemců k získání řidičského oprávnění skupiny B (osobní automobil), kondiční jízdy a školení řidičů referentů.

Přípravě a výuce nových řidičů se bez přestávky věnuji od roku 2006, kdy jsem začal provozovat autoškolu společně s tátou a od roku 2016 funguji samostatně jako provozovatel a učitel teoretického i praktického výcviku v jedné osobě.

Autoškolu provozuji jako vedlejší činnost ke svému zaměstnání, kterým je od roku 2004 profese řidiče záchranné služby. Z tohoto důvodu provádím výcvik jen na osobní automobil a v menších skupinách uchazečů, kterým se tak mohu co nejlépe věnovat a zaručit tak co největší intenzitu výuky a výcviku a vyloučit tím neúměrné prodlužování kurzu.

Mým cílem je pokračovat v poctivé a kvalitní práci při výchově nových řidičů, spokojenost žáků při získávání prvních řidičských zkušeností a jejich co nejlepší příprava pro samostatnou řidičskou praxi.

 

Snaha vychovat řidiče respektujících obecné zásady slušného chování a to vše s odkazem na předané zkušenosti a památku mého táty.