Za tzv. „referentské školení“ se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová
vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“. Školení provedu podle Vašich požadavků,
ve Vámi stanoveném čase přímo ve Vašich prostorách, nebo v naší učebně. Po ukončení školení je
každému z účastníků vydáno „Potvrzení o školení řidičů-referentů“, dále Vám na požádání vydám
hromadné potvrzení o provedení školení včetně učební osnovy.

Ceník školení řidičů – referentů

Školení - 1 osoba
400 Kč
Termín zahájení po individuální domluvě

Pozn:

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Nevíte si rady? Něco nám chcete sdělit? Kontaktujte nás na telefonním čísle 737 450 264 , Můžete využít i email, který odešlete prosím na info@autoskola-turnov.cz