Přijetí žáka do autoškoly

Postup přijetí žáka k výcviku do autoškoly je jednotný a sestává se z následujících kroků:

  • ověření splnění zákonných podmínek pro přijetí do autoškoly
  • potvrzení zdravotní způsobilosti
  • vyplnění formuláře „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“

 

Podmínky k přijetí do autoškoly

Před návštěvou autoškoly byste si měli ověřit, že splňujete zákonné podmínky pro přijetí k výuce a výcviku v autoškole, které jsou definovány zejména v § 13 zákona č. 247/2000 Sb., především:

  •  dosahujete věkové hranice pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, nebo ji dosáhnete nejpozději do 18 měsíců
  • jste zdravotně způsobilí
  • nejste vybodovaní nebo v zákazu řízení       

 

Potvrzení zdravotní způsobilosti

 Zdravotní způsobilost k získání požadované skupiny řidičského oprávnění potvrdí výhradně Váš praktický lékař. Po vyšetření Vám vystaví „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“, který následně předložíte v autoškole společně s přihláškou. Většina lékařů používá svůj tiskopis, ale pro jistotu si můžete formulář stáhnout a vytisknout předem.

 

Vyplnění formuláře „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“

Při přijetí do autoškoly musíte odevzdat vyplněný formulář „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“.Formulář získáte buď přímo v autoškole nebo si ho můžete stáhnout a vyplnit předem.

Pokud Vám ještě nebylo 18 let, musíte požádat o podpis přihlášky i rodiče (zákonného zástupce).