Solidní autoškola má vlastní prostory se zázemím pro zákazníky. Autoškola by měla být zřetelně
označena i zvenčí, stejně jako kterýkoliv jiný obchod nebo podnik (nápis na budově, poutač, logo
apod.).
Po příchodu do autoškoly by se Vás měl ujmout personál autoškoly a poskytnout Vám všechny
potřebné informace. Prostory autoškoly by měly být vybaveny moderními pomůckami a audiovizuální
technikou (projektor apod.) – měli byste poznat, že jste přišli do autoškoly a ne nikam jinam.