Absolvent SUPŠ Turnov – maturita 1999

Od roku 1999 – 2002 – Civilní služba a následné zaměstnání – sanitář (Panochova nemocnice Turnov)

Od roku 2002 – 2003 – Řidič sanitního vozidla DRNR (Panochova nemocnice Turnov)

Od roku 2004 – dosud – Řidič vozidla záchranné služby (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje)

Od roku 2006 – dosud – Instruktor autoškoly